DOÇENT DR. SULTAN DOĞAN

Doç. Dr Sultan Doğan Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1996 yılında “Diabetes Mellituslu Hastalarda Depresyon ve Cinsel İşlev Bozukluğunun Değerlendirilmesi” başlıklı uzmanlık teziyle “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı” olmuştur. Akademik çalışmalarda bulunmak üzere gittiği ABD’de Florida Postgraduate Sex Therapy Training Institute’de  terapi eğitimine kabul edilerek Cinsel Terapi Eğitimi (Postgraduate Sex Therapy Training Program) almıştır ve eğitim dönemi sonunda “Clinical Sexologist and Sex Therapist” olmaya hak kazanmıştır (2002-2003). Bu eğitimi takiben Florida International University’de düzenlenen Cinsellik Eğitimciliği Sertifika Programı’na (Sexuality Educators Certificate Program) da kabul edilerek (2003) bu eğitimi de başarıyla bitirmiştir. Bu eğitimlerin bitirilmesi sonucu Society for Sex Therapy and Research üyesi olarak üyeliğin en üst aşaması olan “full clinical membership” tam üyeliğine kabul edilmiştir ve halen BU DERNEĞİN terapist listesinde yer almaktadır. http://www.sstarnet.org/directory.cfm

Doç.Dr Sultan Doğan başta Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Adana Dr Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Özel GOP Hastanesi, Boğaziçi Üniversitesi Mediko-sosyal Merkezi olmak üzere farklı kurumlarda uzman olarak çalıştıktan sonra 2008 yılında Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’na atanmıştır ve Anabilim Dalı kurucu öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda Yüksekokul Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği yapmıştır. Psikiyatri, Psikoloji ve Davranış Bilimleri dersleri vermektedir.

Dr Sultan Doğan’ın ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan pek çok yayını vardır.

Ulusal ve uluslararası dergilerde  danışmanlık (Journal of Sexual Medicine, Anadolu Psikiyatri Dergisi, Klinik  Psikofarmakoloji Dergisi…) yapmaktadır ve birçok kongre ve bilimsel toplantıda konuşmacı ve eğitimci olarak görev almıştır.

Doç. Dr. Sultan Doğan ayrıca birçok ulusal ve uluslararası bilimsel dernekte üye, kurucu üye ve çeşitli yönetim kademelerinde yönetici olarak görev yapmıştır. Bunlardan bazıları arasında Türkiye Sosyal Psikiyatri Deneği Yönetim kurulu üyeliği(2009-halen), Türkiye Psikiyatri Derneği kurucu üyeliği (1995), Türkiye Psikiyatri Derneği denetleme kurulu üyeliği (2007- 2009 dönemi), Cinsel Sağlık Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı (2006–halen ), International Psychogeriatric Association üyeliği (2006-halen)

Society for Sex Therapy and Research üyeliği  sayılabilir (2003-halen)

Doç. Dr. Sultan Doğan halen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Çalışmalarını cinsel işlev bozukluları, cinsel terapiler, çift ve aile terapileri, ergen sorunları ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu alanlarında yoğunlaştırmıştır.